Kancelaria Adwokacka Barbara Kaszyńska

Adw. Barbara Kaszyńska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Naukę kontynuowała odbywając aplikację w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a niezbędne w pracy doświadczenie zdobywała podczas praktyk, m.in. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Prokuraturze Rejonowej w Gdyni oraz Kancelariach Adwokackich w Gdyni i Gdańsku. W swojej pracy stawia na rzetelność, uczciwość, bezpieczeństwo i wysoki poziom merytoryczny usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Głównym jej atutem jest szybkość reakcji, staranność w działaniu oraz stały kontakt z Klientem.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Kaszyńska oferuje kompleksową pomoc prawną adresowaną zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy w zakresie prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz pracy.

Barbara Kaszyńska

Oferujemy

W ramach oferowanych usług Kancelaria Prawna udziela porad, reprezentuje przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej, sporządza pisma procesowe, umowy oraz opinie prawne. Barbara Kaszyńska reprezentuje również Klientów jako adwokat rodzinny, zapewniając im wówczas pełne doradztwo, pomoc przy sporządzeniu dokumentacji procesowej oraz zastępstwo procesowe. Udziela także porad, które dotykają kwestii regulowanych przez prawo pracy. Nadto oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klienta. Największym atutem Kancelarii jest indywidualne podejście do każdego Klienta i zastosowanie takiego rozwiązania jego problemu, które jest efektywne i najkorzystniejsze oraz dostosowane do jego możliwości finansowych. Każdemu Klientowi poświęcane jest maksimum uwagi, co pozwala na wybranie takiej metody postępowania, którą Klient nie tylko akceptuje, ale której jest pewien, jako najbardziej dla niego korzystnej i zgodnej z jego wolą. Duży nacisk kładziony jest nie tylko na sprawne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego, ale także na ugodowe jej załatwienie w sposób jak najbardziej korzystny dla Klienta.

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria prowadzi sprawy nie tylko w Trójmieście (Gdynia, Sopot, Gdańsk), ale także przed sądami i organami w całej Polsce, a nadto współpracuje z innymi kancelariami: prawnymi, notarialnymi, komorników sądowych oraz z biurami księgowymi i doradcami podatkowymi.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Barbara Kaszyńska

tel. + 48 881 57 55 57
e-mail: kancelaria@adwokat-kaszynska.pl

Adres
ul. Wybickiego 1/3
81-391 Gdynia