Porady prawne – odszkodowania i rozwody

Prowadzona przez adwokat Barbarę Kaszyńską Kancelaria Prawna udziela wsparcia w różnych obszarach regulowanych przez polskie ustawodawstwo. Zarówno rozwody, odszkodowania, jak i porady prawne związane z kodeksem pracy ujęte zostały w standardowej ofercie Kancelarii. Prowadzenie spraw o różnym charakterze oraz zróżnicowanym stopniu trudności wymaga odpowiedniego przygotowania – wiedzy, doświadczenia oraz otwartości na nieszablonowe rozwiązania. Adwokat Barbara Kaszyńska jest w stanie zapewnić obsługę w pełni dostosowaną do charakteru sprawy. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z rozpiętością działań Kancelarii. Są to oczywiście tylko przykładowe zagadnienia, z którymi adwokat Kaszyńska spotyka się w swojej codziennej pracy. Obejmują one obsługę realizowaną zarówno w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i cywilnego (np. odszkodowania), jak i rodzinnego (rozwody) czy karnego.

 • Prawo cywilne

  w tym w sprawach:

  • o zapłatę
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • błędy w sztuce lekarskiej
  • ochronę dóbr osobistych
  • ochrony własności lub posiadania
  • zasiedzenia
  • zniesienia współwłasności
  • służebności
  • o ustanowienie drogi koniecznej
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  w tym w sprawach:

  • o rozwód
  • o separację
  • podziału majątku dorobkowego
  • alimenty
  • zaspokajania potrzeb rodziny
  • kontaktów
  • zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa
  • uznania dziecka
  • przysposobień
  • o ustanowienie kuratora, ustalenie opieki i powołanie opiekuna
  • ubezwłasnowolnień
 • Prawo spadkowe

  w tym w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • odpowiedzialności za długi spadkowe
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu, zachowku
  • obalenia testamentu
 • Prawo karne

  w tym:

  • udział w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona w sprawach karnych, karno – skarbowych, w sprawach o wykroczenia
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • dochodzeniu roszczeń cywilnych związanych z popełnieniem przestępstwa
  • reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem karnym
  • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym m.in.:
  • wnioski o odroczenie wykonania kary
  • warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary
  • wnioski o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  • wnioski o wyrok łączny
 • Obsługa prawna podmiotow gospodarczych
  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii pranych
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów
  • prowadzenie negocjacji
  • reprezentacja przed sadami i organami administracji państwowej i samorządowej
  • windykacja należności
  • postepowanie egzekucyjne
  • odpowiedzialność członków zarządu
  • przygotowywanie umów spółek i ich rejestracja
 • Prawo pracy

  w tym w sprawach:

  • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
  • o przywrócenie do pracy
  • bezskuteczności wypowiedzeń
  • odszkodowań za wadliwe wypowiedzenia
  • odpraw pieniężnych
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  • kar porządkowych
  • świadectw pracy
  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych
  • mobbingu
  • konstruowań i analizowania umów oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy